Ceny

Ještě, než začneme, připravím pro vás odhad časové a finanční náročnosti požadovaných právních služeb.
Vy mi popíšete problém, který potřebujete vyřešit, mým úkolem je odhadnout časovou náročnost a připravit odhad. Ta se bude odvíjet především od náročnosti případu, obtížnosti komunikace s protistranou apod.

Cena se určuje buď podle hodinové sazby nebo ceny za požadovaný dokument. Na ceně se tedy dohodneme dopředu, a její výše vás tak na konci nepřekvapí.

Tušíte, že budete vy nebo vaše společnost potřebovat pravidelné právní rady každý měsíc? V takovém případě bude možné nastavit měsíční paušál, který bude odpovídat potřebám vaší společnosti.

U zastupování v soudních sporech je možné určit část odměny podílem na úspěchu ve věci.

Máte právní problém a nemáte představu o cenách?  Kontaktujte mne